ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από την Δευτέρα 17/12/2018 και έως το τέλος της κτηματογράφησης, προστέθηκαν νέες δυνατότητες στην εφαρμογή εντοπισμού πολιτών, που αφορούν κυρίως στην αναζήτηση μέσω του Κτηματολογικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) της Ανάρτησης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης θέασης ενός γεωτεμαχίου, στην προτέρα της Ανάρτησης κατάσταση (ΚΑΕΚ ΠΚΥ, ΚΑΕΚ Προκαταρκτικού Κτηματογραφικού Υποβάθρου) καθώς και στα κτηματολογικά διαγράμματα της Ανάρτησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις τελευταίες σελίδες του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής εντοπισμού.

Επισημαίνεται ότι, όπως συμβαίνει σε όλους τους browsers, σε περίπτωση που δεν βλέπετε την επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου, παρακαλώ πατήστε ταυτόχρονα CTRL+F5, έτσι ώστε να ανανεωθεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.