04/04/2016 - Αναμενόμενη έναρξη υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης Σκύδρας

Την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 αναμένεται να αρχίσει στο Δήμο Σκύδρας η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης του Δήμου Σκύδρας, με σκοπό την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου στα διοικητικά όρια του Δήμου. Το Γραφείο θα εξυπηρετεί τους πολίτες καθημερινά από 8:00–16:00, ενώ την Τετάρτη θα παραμένει ανοικτό έως τις 8 το βράδυ.
Όλοι οι πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες στα όρια του Δήμου Σκύδρας, θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο και να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση ιδιοκτησίας.

Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας).  Αλλιώς, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο το ακίνητο καταχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο