Υποβολή δηλώσεων ανεξάρτητα της τοποθεσίας του ακινήτου

Υποβολή δηλώσεων μπορεί να γίνεται στα Γραφεία Κτηματογράφης Γιαννιτσών και Σκύδρας και στις Ομάδες Συλλογής Δηλώσεων που βρίσκονται περιοδικά σε οικισμούς της περιοχής Κτηματογράφησης, ανεξάρτητα από την περιοχή – ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται το προς δήλωση ακίνητο.

Ειδικότερα, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση να μεταβείτε στο γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία ανήκει το ακίνητο σας, καθώς μπορείτε να το δηλώσετε στο εγγύτερο γραφείο Κτηματογράφησης (Γιαννιτσά ή Σύκδρα) προς εσάς ή σε κάποια Ομάδα Συλλογής Δηλώσεων που βρίσκεται περιοδικά στους οικισμούς. Για παράδειγμα, αν είστε κάτοικος Γιαννιτσών και έχετε ακίνητο στο Δήμο Σκύδρας, δεν είστε υποχρεωμένος να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Σκύδρας για να υποβάλετε τη σχετική δήλωση.

Η υποβολή δήλωσης μπορεί να γίνει και στο Γραφείο Κτηματογράφησης Γιαννιτσών.