Πρόγραμμα Ομάδων Συλλογής Δηλώσεων 20/5/2016

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο 20/5/2016 οι Ομάδες Συλλογής Δηλώσεων θα βρίσκονται στους παρακάτω οικισμούς:

Σεβαστειανά, Αρσένι, Εσωβάλτα (Σταυροδρόμι), Λιπαρό, Νέα Πέλλα, Καλή, Πλαγιάρι,

προκειμένου να παραλάβουν τις δηλώσεις Κτηματολογίου και να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική και νομική υποστήριξη.