Πρόγραμμα Ομάδων Συλλογής Δηλώσεων 30/5/2016

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 30/5/2016 οι Ομάδες Συλλογής Δηλώσεων θα βρίσκονται στους παρακάτω οικισμούς:  

Λουτροχώρι, Αρσένι, Κρύα Βρύση, Πέλλα, Νέα Πέλλα,  Άνυδρο (Κρανιά), Νέος Μυλότοπος (Παλαιός Μυλότοπος), Καρυώτισσα,

προκειμένου να παραλάβουν τις δηλώσεις Κτηματολογίου και να σας παρέχουν οποιαδήποτε τεχνική και νομική υποστήριξη.