ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η 4Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έχει οριστεί η 4η Οκτωβρίου 2016 ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων για το Κτηματολόγιο των Δήμων Πέλλας και Σκύδρας. Για την επίσημη ανακοίνωση από την ΕΚΧΑ ΑΕ πατήστε εδώ

Καταθέστε τώρα, πληρώστε αργότερα.

Το πρόστιμο για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης κυμαίνεται από 70€ έως 250€ ανά δικαίωμα. Για να δείτε τα προβλεπόμενα πρόστιμα πατήστε εδώ