Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης»

Από την Παρασκευή 15-7-2016 είναι διαθέσιμη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ Α.Ε. νέα λειτουργικότητα που αφορά στην δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995  από τον πολίτη.

Ειδικότερα, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης,  αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και για τις οποίες έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Επιπλέον, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης αφορά σε όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά - ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής - και έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους.
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO – Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ www.ktimatologio.gr, με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας τουtaxisnet.

Πατήστε εδώ τον «Οδηγό Χρήσης Εφαρμογής Εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης».