Πότε υποβάλλω τη δήλωση ;

Κάτοικοι εσωτερικού

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 3 μήνες με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.

 

Κάτοικοι εξωτερικού – Ελληνικό Δημόσιο

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 6 μήνες με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και ημερομηνία λήξης την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016.